Anti Kidron

From Buddhism and Nordland
Jump to: navigation, search
A kidron esinemas.jpg

Anti Kidron on lõpetanud Tartu ülikooli ajakirjanikuna ning TA Ajaloo Instituudi sotsiaalpsühholoogia alal, osalenud mitmetel kursustel Eestis, Soomes, Saksamaal ning Jaapanis .

Ta on loonud kirjastus- ja koolitusfirma Mondo , kirjutanud mitmeid psühholoogia ja idamaade alaseid raamatuid.

Praegu töötab Anti Kidron Akadeemia Nordi professorina ning tema erialadeks on psühholoogia põhisuunad, juhtimis-, nõustamis-, suhtlemis-, loovuspsühholoogia jne.

Ta tunneb huvi ka esperanto vastu, suheldes huvilistega Leedust , Poolast, Inglismaalt ja Jaapanist .

Tegeleb aktiivselt joogaga ja Jaapani zen budismi uurimisega

Ilmunud raamatuid: „Harrastame joogat", „Isiksus", „Kuidas hõlpsalt õppida", „Psühholoogia põhisuunad", „Keskendumiskunst"
Graduated the University of Tartu as a journalist and the Institute of History on the field of social psychology.

He has taken part in various courses on Zen Buddhism in Estonia, Finland, Germany and Japan. He has founded the publishing and education company Mondo, written various books about psychology and oriental countries.

Anti Kidron is currently working as a professor in the Academy Nord, specialized in the main orientations of psychology, management psychology, counselling psychology, communication psychology, creative psychology etc.

He is actively practicing yoga and doing research into Japanese zen buddhism.

Published books:

Harrastame joogat (Let’s do Yoga) /co-autor Holger Oidjärv/, Isiksus (Individual), Kuidas hõlpsalt õppida (How to Learn Easily), Psühholooga põhisuunad (The Main Orientations in Psychology), Keskendumiskunst (The Art of Concetrating).