Budism, Budo ja Põhjala by Ville Jehe

From Buddhism and Nordland
Jump to: navigation, search
Ville-jehe--esineb-00.jpg
Khara-Khoto2.jpg
Labrang-Lamasery-04.jpg

•bu - sõda, konflikt, do - tee, viis

•Budo - Jaapani võitlusviis e.võitluskunst

•Budo - teatud eluviis

Budo alaliigid
•goryu bujutsu: kenjutsu, sumo,naginatajutsu, jujutsu,

ninjutsu, jojutsu, bojutsu

Budo alaliigid
•gendai budo : kendo, judo,iaido, kyudo, karatedo, kobudo,
aikido, tankendo

Budo printsiibid: keikko
•regulaarsed harjutused - tuleneb otseselt Budistlikust
askeesist
•läbi füüsilise pingutuse tõsta oma vaimset potentsiaali
•keha ja vaim on üks, arenevad koos

Budo printsiibid: keikko
•keikko etümoloogia: sanskritist “tapas” - askeetlus,
kaasaegses jaapanis kasutatakse mõistet “shugyo” - treening
• “tapas” - sisemine tuli e. energia, mis annab aluse uuele
elule - taasloov energia

Budo printsiibid: keikkoe. shugyo
•füüsiline treening, mille eesmärgiks uue Mina loomine
koos uue energiaga ja elukvaliteediga
•meeleseisund on oluline
•tänapäeval välist vastast pole- vastaseks oma ego ja selle
pahed

Budo printsiibid: keikko
•eesmärk mina lahustumne
•tehnika soorituse eripära
•kikentaiichi ja sanchin

Budo ja Põhjala
•harrastajate rohkus >1%
•traditsionaalsete klubide kõrge osakaal

Budo devalvatsioon
•spordi negatiivne mõju - võidu tähtsuse kasv
•individuaalsuse ja välise saavutuse osatähtsus
•õpetajate vähesus/koolitus
•harrastajate huvi mõju
•relva kasutavate budoalade eelised