Budism ja Põhjala

From Buddhism and Nordland
Jump to: navigation, search
5kalmki laamad.jpg
Vajrasattva5.jpg
Buddha-brown-logo.jpg

Eesti Njingma lähtub rahvusvahelise konverentsi „Budism ja Põhjala “ läbiviimisel vajadusest uurida Eesti budismi ajalugu ja samas uurida laiemalt budismi kohalolekut Põhjalas, kuna Läänemere maad on omavahel seotud geograafiliselt ja ajalooliselt.

Balti mere kallastele jõudis budism juba eelmisel sajandil.

Budiste ja budistlikke ehitisi on nii Soomes , Eestis, Rootsis , Taanis , Norras , Saksamaal , Poolas , Lätis ja Leedus . Leidub ka pühi kultuslikke objekte - stuupasid, kõikjal tegeldakse budistliku kirjanduse tõlkimise ja uurimisega ning materjali selles valdkonnas jagub mitte ainult meile, vaid ka järgmistele põlvkondadele .

Meie naabrid Soomes järgivad budistlikku traditsiooni ajaliselt meist isegi kauem, kuna kalmõkid, kes on budistid, asusid Turu linnas juba 18 sajandil. Venemaa on olnud budismi salliv ja toetav juba aastasadu, kui mitte arvestada nõukogulikke repressioone 30. aastatel. Rootsist pärit Sven Hedin on olnud tihedalt seotud Tiibetiga. Tänu eesti budamungale Karl Tõnissonile võib Baltimaade budismi ajaloos kaasa rääkida ka Läti ning Leedu .

Eesti budismil on nüüdseks juba soliidne ajalugu. Aastakümnete jooksul on kogunenud suur hulk budismi -alast kirjandust - Eestimaa Budistlik Vennaskond osales raamatute tõlkimisel ja budistliku mõtteviisi levitamisel. Eestimaa Vennaskonna ehitatud stuupade näol on Eestimaal olemas ka budistliku arhitektuuri omapärane ilming. Eesti budistlike kloostrite projekte on ikka meie eesti arhitektid loonud, näiteks esimene projekteerija oli arhitekt Leonhard Lapin juba 80.ndatel aastatel.

Eesti budismi ajaloos on tähelepanuväärseid isikuid, kes oma tegevuse poolest on laiemalt tuntud ka mujal maailmas.

Karl Tõnisson, olles St. Peterburgi budistliku templi eestseisja, suhtles nii XIII dalai-laama kui tema õpetaja Agvan Doržijeviga . Elades Tai ja Birma kloostrites, lävis Tõnisson , Sikkimi kuningaperega. Tõnisson on senini Eesti ainukene bodhisattva . Tema õpilane F.Lustig mahub kindlasti tema kõrvale õilistamaks ja täiendamaks Eesti budismi ajalugu.

Parun Roman Ungern von Sternberg , kelle nimi on au sees nii budistlikus Mongoolias kui Burjaatias , õigem oleks öelda kogu Aasias, kasvas Eestis. Ungern kui budist on Eestis tundmatu, kuigi juba Tsaari-Venemaal kirjutati parunist kui peretraditsioonidega budistist Aasias , kuid burjaatidele, kalmõkkidele ning mongolitele tähendab ta Tšingis-khaani taaskehastust.

Eesti Njingma eesmärk on arendada uurijate rahvusvahelist koostööd Läänemere maades, tutvustada Eesti budismi ja tihendada olemasolevate seoste kaudu Eesti sidemeid Põhjamaades,Venemaal ,Saksamaal, Tais , Birmas , Mongoolias , Burjaatias jm.

Eesti Njingma eesmärk on budistliku kultuuriloo teadvustamine, säilitamine ja edasiandmine.

Järgmine rahvusvaheline konverents „Budism ja Põhjala “ toimub septembris 2008.aastal, seega kõik, kes on huvitatud, on kutsutud oma maa budistlikku kultuuri esindama ja teadustama seda konverentsil

„Budism ja Põhjala “.

Eelkõige oleks vast kutsutud Läänemere ümbruse maad - Rootsi , Taani, Norra , Saksamaa , Soome , Läti , Leedu , Poola , Venemaa ning Burjaatia , Kalmõkkia , Mongoolia uurijad.

Kuid konverents „Budism ja Põhjala “ ei sea enda eesmärgiks kokku viia inimesi vaid akadeemilisel tasemel. Oodatud on kindlasti ka budistid ja teised uurijate grupid, kes omal käel ja enda isiklikul algatusel on uurinud budismi ja kes tunnevad end sel teemal kodus .

Tervitatud on ettekanded, mis kuuluvad konverentsil käsitlevasse valdkonda, mille baasteemaks on budism ja kindlasti budismiga seoses olevad muud kultuurinähtused .

Konverentsil „Budism ja Põhjala “ käsitletavad teemad-

budismi -alased tõlked, keeled, tekstid, ajalugu, isikud, folkloor jne.