Elizabete Taivane

From Buddhism and Nordland
Jump to: navigation, search

Elizabete Taivane (March, 30, 1971)


EDUCATION:

1996 M. Theol. University of Latvia Faculty of Theology 1994 B. Theol. University of Latvia Faculty of Theology 1989 nurse

ACADEMIC COURSES:

BA programme in Religion:

 • Medieval Theology (seminars)
 • Religions of Southern Asia (lectures)
 • Religions of Eastern Asia and Near East (lectures)
 • Religions of Southern Asia (seminars)
 • Yoga (seminars)


MA programme in Religion:

 • Buddhism (lectures)
 • Buddhism (seminars)


RESEARCH:

Church History:

 • Comparative Hagiography
 • Comparative Mysticism


History of Religion:

 • Comparative Religion
 • New Religious Movements of Asian Origin


PUBLICATIONS:

 • "Sv. Narekas Grigors un viņa Žēlabu grāmata". Celš Nr. 49. Riga: LU Teoloģijas fakultātes izdevnieciba Celš, 1997.
 • "Eross Austrumu un Rietumu mistikā". Celš Nr. 47. Riga: Teoloģijas fakultātes izdevnieciba Celš, 1995.
 • "Svētais Narekas Grigors un armēņu garigā tradicija". Kentaurs XXI Nr. 16. Riga: Minevra, 1998.
 • "Apziņas kontrole Vipassanā un Hesihasmā / The Control of Mind: Vipassana and Hesychasm Compared". Latvijas Universitates Raksti: 652.sējums Orientalistika. Riga: Zinātne, 2003.
 • „Св. Франциск Ассизский и западная духовность. Апологетический очерк." Часть 1. Вестник Русского Христианского Движения 184. Paris: Le Messanger, 2002.
 • „Св. Франциск Ассизский и западная духовность. Апологетический очерк." Часть 2. Вестник Русского Христианского Движения 185. Paris: Le Messanger, 2003.
 • „Св. Франциск Ассизский и западная духовность. Апологетический очерк." Часть 3. Вестник Русского Христианского Движения 186. Paris: Le Messanger, 2003.
 • "Christian Anthropology and Buddhist Psychology: Comparative Analysis of Terms", Humanities and Social Sciences: Latvia: Essays in Religion, Nr 2 (46), Riga: University of Latvia, 2005.
 • "Psychic Introversion in Hesychasm and Tantric Buddhism". In East-West: Comparative Studies VI = Rytai-Vakarai: Komparatyvistines Studios VI. Ed. Antanas Andrijauskas. Vilnius: Culture, Philosophy and Arts Research Institute, 2007.
 • "Doctrines of Man in Orthodox Christian and Tibetan Hagiographic Narratives". Latvijas Universitates Raksti: 722.sējums Orientalistika. Riga: Zinātne, 2003.


MANUALS:

 • Leons Gabriels Taivans, Elizabete Taivane. Reliģiju vēsture: eksperimentāla mācibu grāmata. Riga: RaKa, 2003.
 • Leons Gabriels Taivans, Elizabete Taivane. Reliģiju vēsture: skolotāja grāmata. Riga: RaKa, 2003.


CONFERENCES:

 • "Concepts of Man in Hesychast and Tibetan Hagiography", Latvijas Universitātes 64. konference, Orientālistikas sekcija, 14. februāri 2006.
 • "Armēņu reliģiskās apziņas iezīmes" konferencē Armēnija kristīgo vērtību sardzē, LU Teoloģijas fakultāte, 27. oktobris 2006.
 • "Psychic Introversion in Hesychasm and Tantric Buddhism" konferencē East-West: Interactions Between Civilizations, Vilnius University & Culture, Philosophy and Arts Research Institute, 11.-12. novembris 2006